Sonel S.A.

LKZ-1000 Lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych

5 trybów pracy. Ostrzeżenie o płytko położonych kablach. Pomiar głębokości położenia kabla do 3m. Określenie kierunku trasy kabla. Kontrastowy, automatycznie włączane podświetlenie wyświetlacza LCD. Pasywne lub aktywne tryby trasowania. Wykrywanie kabli podziemnych pod napięciem. Wykrywanie kabli podziemnych bez napięcia (tryb radiowy).

Szczegóły produktu

LKZ-700 – Lokalizator przewodów i kabli

Praca w szerokim zakresie napięć znamionowych do 500 V. Trzy poziomy wzmocnienia nadajnika. Tryby pracy lokalizatora – napięciowy, prądowy, prądowo-napięciowy, mocowy. Automatyczny lub ręczny dobór trybów pracy nadajnika. Sygnalizacja pracy nadajnika i odbiornika za pomocą diód LED i sygnałów akustycznych. Wskazanie poziomu odbieranego sygnału przy pomocy wielopunktowej linijki świetlnej w nadajniku.

Szczegóły produktu

MMR-630 – Miernik małych rezystancji

Pomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym. Pomiary obiektów o charakterze indukcyjnym. Wybór trybu pomiaru dostosowany do typu mierzonego obiektu. Wybór trybu pomiaru w zależności od zastosowania (m. in. kontrola serii wyrobów).

Szczegóły produktu

KT-384 – Kamera termowizyjna

Kamera rejestruje w trakcie każdego pomiaru również obraz rzeczywisty, posiada funkcję łączenia obrazu rzeczywistego i termicznego z regulowanym poziomem (oraz zakresem temperatury) przenikania. Rejestracja odbywa się do pamięci wewnętrznej lub na wymienną kartę SD. Kamera umożliwia również rejestrację filmów w podczerwieni (na karcie SD lub bezpośrednio do komputera).

Szczegóły produktu

KT-160 – Kamera termowizyjna

Technologia AGT - przysłona będąca dodatkowo osłoną obiektywu (zabezpieczenie + eliminacja wpływu samopodgrzewania soczewki). Auto Focus – automatyczne ustawianie ostrości (możliwe również manualne). Odświeżanie obrazu 30 razy na sekundę. Odporność na drgania i wstrząsy – stabilne, ostre zdjęcia bez konieczności stosowania statywu. Wbudowany aparat fotograficzny z matrycą 2 Megapixele – automatycznie wykonywane rzeczywiste zdjęcia obszaru rejestrowanego w podczerwieni.

Szczegóły produktu

KT-140 – Kamera termowizyjna

Kamera w pełni radiometryczna - rejestrowana jest temperatura każdego punktu obrazu. Manualne ustawianie ostrości. Zapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte są w pliku ale można przeglądać jak zwykłą grafikę). Proste i przejrzyste menu w języku polskim łatwe do poruszania się dla niedoświadczonych użytkowników.

Szczegóły produktu

WME-6 – Zestaw mierników instalacji elektrycznych

Zestaw realizuje wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-HD 60364-6: pomiary parametrów pętli zwarcia, pomiary wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, pomiary ciągłości połączeń ochronnych, pomiary rezystancji izolacji napięciem do 2,5 kV, pomiary napięcia, prądu oraz częstotliwości.

Szczegóły produktu

WME-5 – Zestaw mierników instalacji elektrycznych

Zestaw realizuje wykonanie pomiarów zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-EN 61557: pomiary parametrów pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A, pomiary ciągłości połączeń ochronnych, pomiary rezystancji izolacji napięciem do 1 kV, pomiary napięcia oraz częstotliwości.

Szczegóły produktu

MRP-201 – Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych

Pomiar napięcia przemiennego i częstotliwości. Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń przewodu ochronnego. Pamięć wyników pomiarów (990 komórek, 10000 wpisów). Komunikacja z komputerem za pomocą dołączonego do zestawu interfejsu radiowego OR-1. Profesjonalne oprogramowanie do odczytu danych i tworzenia protokołów.

Szczegóły produktu

MRU-200 – Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu

Pozwala na wykonywanie pomiarów: Rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych; Rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych); Rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów; Uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych uziomów); Rezystywność gruntu i innych.

Szczegóły produktu

MRU-20 – Miernik rezystancji uziemienia

Pozwala na wykonywanie pomiarów: Rezystancji uziemienia metodą trzybiegunową (3p); Rezystancji metodą dwubiegunową (2p); Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych (spełniający wymogi PN-EN 61557 - 4 - prądem 200 mA z funkcją autozerowania).

Szczegóły produktu

MZC-305 – Miernik impedancji pętli zwarcia

Pomiar impedancji pętli zwarcia (ZL-PE oraz ZL-N, L-L). Zakres pomiarowy wg IEC61557 dla przewodów 1,2 m: 0,13...1999 Ω, dla wtyczki Uni-Schuko 0,25...1999 Ω

Szczegóły produktu

MZC-304 – Miernik impedancji pętli zwarcia

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L, rezystancji i reaktancji pętli zwarcia. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS - zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 3: 0,13...2000 Ω

Szczegóły produktu

MZC-306 – Miernik impedancji pętli zwarcia

Pomiar impedancji pętli zwarcia (ZL-PE oraz ZL-N, L-L). Zakres pomiarowy wg IEC61557 dla przewodów 1,2 m: 0,13...1999 Ω, dla wtyczki Uni-Schuko 0,25...1999 Ω

Szczegóły produktu

MIC-2500

Solidny i niezawodny, zdobył uznanie wielu użytkowników. Miernik do badań rezystancji izolacji kabli, przewodów oraz instalacji elektrycznych napięciem z zakresu 50...2500 V z plynną regulacją co 10 V.

Szczegóły produktu

MIC 30

Miernik MIC-30 jest przeznaczony do pomiarów rezystancji izolacji napięciami: 50, 100, 250, 500, 1000 V. Przyrząd posiada dodatkowo płynną regulację w zakresie 50…1000 V co 10V.

Szczegóły produktu

MIC-2510

Przyrząd do badań rezystancji izolacji kabli, przewodów oraz instalacji elektrycznych napięciem z zakresu 50...2500V. Pozwala na zaprogramowanie 3 długości czasów ?prowadzenia pomiarów, dzięki czemu oblicza również 2 współczynniki absorpcji. Specjalistyczne akcesoria zapewniają bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiarów, dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru.

Szczegóły produktu

MPI-530

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557.

Szczegóły produktu

MPI-525

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich MPI-525 Sonelpomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), zarówno w instalacji, jak i np. rezystancji kabli (wymagane napięcie 2500V).

Szczegóły produktu

MPI-502

Następca miernika MIE-500 – miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,01Ω również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD), parametrów wyłączników RCD typu AC i A oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Przyrząd wykonany w obudowie odpornej na szczególnie niekorzystne warunki użytkowania (IP67) zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 61557.

Szczegóły produktu

PQM-702 Analizator jakości zasilania

Analizator jakości zasilania PQM-702 firmy SONEL jest zaawansowanym technicznie produktem umożliwiającym wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Szczegóły produktu

PQM-701 Analizator jakości zasilania

Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzeń przenośnych, przeznaczony do pracy w sieciach jednofazowych, dwufazowych ze wspólnym N, trójfazowych gwiazdowych z i bez N lub trójfazowych o układzie trójkąta, zasilany z badanej sieci.

Szczegóły produktu