MRU-200 – Miernik rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu

Pozwala na wykonywanie pomiarów:

 • rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych,
 • rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych i cęgów (do pomiaru uziemień wielokrotnych),
 • rezystancji uziemień z wykorzystaniem podwójnych cęgów (do pomiaru uziemień, gdy nie jest możliwe zastosowanie elektrod pomocniczych),
 • uziemień metodą udarową (bez konieczności rozłączania mierzonych uziomów),
 • rezystywność gruntu (metodą Wennera),
 • prądu z wykorzystaniem cęgów (np. upływu) oraz cęgów elastycznych (cewka Rogowskiego)
 • prądów uszkodzeniowych,
 • pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 60364 – 6-61:2000 pkt 6.12.2) z funkcją autozerowania – prądem 200 mA.
SzczegółyProdukty powiązane

Dodatkowo:

 • pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RS i RH ,
 • pomiar napięcia zakłócającego,
 • pomiar częstotliwości sygnału zakłócającego,
 • pomiar w obecności napięć zakłócających w sieciach z częstotliwością 16 2/3 Hz, 50 Hz i 60 Hz oraz 400 Hz (z automatycznym wyborem właściwej częstotliwości sygnału pomiarowego lub wyborem manualnym),
 • wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25 V i 50 V),
 • wprowadzanie odległości między elektrodami dla rezystywności w metrach (m) i stopach (ft),
 • pamięć 990 pomiarów (10 banków po 99 komórek),
 • kalibrację zastosowanych cęgów,
 • zegar czasu rzeczywistego (RTC),
 • transmisja danych do komputera (USB),
 • wskazywanie stanu akumulatorów.

Pomiar napięć zakłócających

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…100 V 1 V ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Pomiar częstotliwości zakłóceń

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
15…450 Hz 1 Hz ±(1% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar rezystancji uziemienia (metoda 3- i 4-przewodowa) 
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5: 0,100 Ω…19,9 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000…3,999 Ω 0,001 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
4,00…39,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 2 cyfry)
40,0…399,9 Ω 0,1 Ω
400…3999 Ω 0,001 kΩ
4,00k…19,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych (Rcont)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 4: 0,045 Ω…19,9 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000…3,999 Ω 0,001 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
4,00…39,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 2 cyfry)
40,0…399,9 Ω

0,1 Ω

400…3999 Ω 0,001 kΩ
4,00k…19,99 kΩ 0,01 kΩ ±(5% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…999 Ω 1 Ω ±(5% (RS+RE+RH) + 8 cyfr)
1,00k…9,99 kΩ 0,01 kΩ
10,0k…19,9 kΩ 0,1 kΩ

Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem cęgów i elektrod pomocniczych (3p + cęgi)
zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5: 0,120 Ω…1,99 kΩ

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000…3,999 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 3 cyfry)
100…999 Ω 0,1 Ω
1,00k…1,99 kΩ 1 Ω

Pomiar rezystancji uziemień wielokrotnych z wykorzystaniem podwójnych cęgów

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,1 Ω ±(10% w.m. + 3 cyfry)
20,0…149,9 Ω 0,1 Ω ±(20% w.m. + 3 cyfry)

Pomiar rezystywności gruntu, metoda pomiarowa: Wennera, ρ=2πLRE

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0…199,9 Ωm 0,1 Ωm zależny od błędu podstawowego
pomiaru RE w układzie 4p,
ale nie mniejszy niż ±1 cyfra
200…1999 Ωm 1 Ωm
2,00k…19,99 kΩm 0,01 kΩm
20,0k…99,9 kΩm 0,1 kΩm
100k…999 kΩm 1 kΩm

L – odległość między sondami pomiarowymi: 1…50 m

Pomiar prądu przemiennego (upływu)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,1…99,9 mA 1 0,1 mA ±(8% w.m. + 5 cyfr)
100…999 mA 1 1 mA ±(8% w.m. + 3 cyfry)
1,00…4,99 A 1,2 0,01 A ±(5% w.m. + 5 cyfr)1
Niespecyfikowany 2
5,00…9,99 A 1,2 0,01 A ±(5% w.m. + 5 cyfr)
10,0…99,9 A 1,2 0,1 A
100…300 A 1,2 1 A

– cęgi odbiorcze (średnica 52 mm) – C-3
2 – cęgi giętkie (cewka Rogowskiego) o średnicy 400 mm – F-1

Pomiar impedancji uziemienia ( ZE ) metodą udarową (4p )

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2,5% w.m. + 3 cyfry)
100…199 Ω 1 Ω

wybór kształtu impulsu: 4/10μs, 8/20μs, 10/350μs

 • napięcie w szczycie: 1500 V
 • prąd pomiarowy w impulsi: 1 A

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.