W związku z przepisami o ochronie danych osobowych (obowiązującymi od 25 maja 2018 r.) przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w związku z transakcjami dokonywanymi z JUPRO TAIM, które zawarłeś w wiadomości e-mail lub wprowadziłeś do formularza kontaktowego naszych stron: www.juro-taim.pl, www.jtpomiar.pl, www.jtmarine.pl bądź sklepu online www.elektrototal.pl

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma JUPRO TAIM ELECTRIC z siedzibą w Koninie przy ul. Europejska 13 (dalej “JUPRO TAIM”) prowadząca sprzedaż drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail oraz sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.elektrototal.pl (dalej “sklep online”).

3. Twoje dane są przetwarzane w celu wykonania zawartej z Tobą umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, a więc: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, realizacji transakcji, zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (pocztą e-mail lub poprzez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach tej umowy.

4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być lub będą udostępniane przewoźnikom (operatorom pocztowym lub firmom kurierskim), w celu dostarczania zamówionych przez Ciebie towarów. Nie będą natomiast udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (państwa trzecie) bez Twojej zgody.

5. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także roszczeniowych. Dlatego też będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Natomiast przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon.

9. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się na

Administracja  JUPRO TAIM ELECTRIC