Usługi

Usługi serwisowe są integralną częścią naszej oferty. Na każdym etapie procesu projektowania, montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji i kalibracji oferujemy wsparcie dla naszych partnerów biznesowych dostarczając im optymalnych rozwiązań.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju w zakresie:

  • Doradztwa i szkoleń technicznych
  • Doboru urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej
  • Pomiarów kontrolnych na obiektach
  • Programowania i uruchamiania urządzeń
  • Kalibracji i sprawdzenie aparatury kontrolno-pomiarowej
  • Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń
  • Audyt energetycznego i optymalizacji procesów
  • Wypożyczenia sprzętu pomiarowego