MIC-2510

Przyrząd do badań rezystancji izolacji kabli, przewodów oraz instalacji elektrycznych napięciem z zakresu 50…2500V. Pozwala na zaprogramowanie 3 długości czasów ?prowadzenia pomiarów, dzięki czemu oblicza również 2 współczynniki absorpcji (AB1, AB2 lub DAR, PI). Specjalistyczne akcesoria zapewniają bezpieczeństwo użytkownika podczas pomiarów, dodatkowo przyrząd nadzoruje warunki pracy (np. napięcie na obiekcie) oraz rozładowuje obiekt po zakończeniu pomiaru.
Miernik posiada również funkcje pomiaru pojemności oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.
Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

SzczegółyKarta katalogowaProdukty powiązane

Bezpieczeństwo elektryczne:

– rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
– kategoria pomiarowa: IV 600V (III 1000V) wg PN-EN 61010-1
– stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne:
– zasilanie miernika: pakiet akumulatorów SONEL L-1 NiMH 9,6V
– masa miernika: ok. 1,3kg
– wymiary: 260 x 190 x 60 mm
– wyświetlacz: LCD segmentowy
– pamięć wyników pomiarów: 990 komórek, 11880 wpisów
– transmisja wyników: łącze USB lub bezprzewodowa

Pomiar rezystancji izolacji (dwuprzewodowy)

zakres pomiarowy wg IEC 61557-2 dla RISOmin=UISOnom/IISOmax…2TΩ (IISOmax=1mA)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0…999,9kΩ 0,1kΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
1,000…9,999MΩ 0,001MΩ
10,00…99,99MΩ 0,01MΩ
100,0…999,9MΩ 0,1MΩ
1,000…9,999GΩ 0,001GΩ
10,00…99,99GΩ 0,01GΩ
100,0…999,9GΩ 0,1GΩ
1,000…2,000TΩ 0,001TΩ

Wartości mierzonej rezystancji izolacji w zależności od napięcia pomiarowego

Napięcie UISO Zakres pomiarowy
50V 50GΩ
100V 100GΩ
250V 250GΩ
500V 500GΩ
1000V 1,00TΩ
2500V 2,00TΩ

 

Pomiar rezystancji izolacji z adpterem AutoISO-2500

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0…999.9kΩ 0,1Ω ±(3% w.m. + 20 cyfr)
miernika + max 1%
niepewności AutoISO-2500
1,000…9.999MΩ 0,001MΩ
10,00…99,99MΩ 0,01MΩ
100,0…999,9MΩ 0,1MΩ
1,000…9,999GΩ 0,001GΩ
10,00…99,99GΩ 0,01GΩ
100,0…400,0GΩ 0,1GΩ ±(3% w.m. + 20 cyfr)
miernika + max 5%
niepewności AutoISO-2500

 

Wartości mierzonej rezystancji izolacji w zależności od napięcia pomiarowego

 
Napięcie UISO Zakres pomiarowy
100V 100GΩ
250V 250GΩ
500V, 1000V, 2500V 400GΩ

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA

zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,10…999Ω

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0…199,9Ω 0,1Ω
200…999Ω ±(4% w.m. + 3 cyfry)
 • Napięcie na otwartych zaciskach: 8…16V
 • Prąd wyjściowy przy R <2Ω: ISC >200mA
 • Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
 • Prąd przepływający w dwóch kierunkach, wyświetlana wartość średnia rezystancji

Pomiar rezystancji małym prądem

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0…199,9Ω 0,1Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
200…999Ω ±(4% w.m. + 4 cyfry)
 • Napięcie na otwartych zaciskach: 8…16V
 • Prąd wyjściowy: >10mA
 • Sygnał dźwiękowy dla rezystancji mierzonej <10Ω ± 10%
 • Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych

Pomiar pojemności

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
1…999nF 1nF ±(5% w.m. + 10 cyfr)
1,00…9,99µF 0,01µF
 • Wyświetlanie wyniku pomiaru pojemności po pomiarze RISO 

Pomiar temperatury

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
-40,0…99,9°C 0,1°C ±(3% w.m. + 8 cyfr)
-40,0…221,8°F 0,1°F ±(3% w.m. + 16 cyfr)
 • pomiary za pomocą zewnętrznej sondy

Pomiar napięcia stałego oraz przemiennego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…600V 1V ±(3% w.m. + 2 cyfry)
 • zakres częstotliwości: 45…65Hz 

UISO – napięcie pomiarowe
R – wyświetlona wartość rezystancji izolacji
ΔR – podstawowy błąd pomiaru rezystancji określony dla danego pomiaru