MPI-502

Następca miernika MIE-500 – miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością 0,01Ω również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD), parametrów wyłączników RCD typu AC i A oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Przyrząd wykonany w obudowie odpornej na szczególnie niekorzystne warunki użytkowania (IP67) zapewnia wykonanie pomiarów parametrów sieci elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 61557.
Przyrząd wchodzi między innymi w skład zestawu WME-4.

SzczegółyGłówne cechyKarta katalogowaProdukty powiązane

Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) 
wg norm PN-EN 61326-1:2006 i PN-EN 61326-2-2:2006.

Bezpieczeństwo elektryczne:
– rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557
– kategoria pomiarowa: IV 300V (III 600V) wg PN-EN 61010-1
– stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67

Pozostałe dane techniczne:
– wymiary: 220 x 98 x 58mm
– masa miernika: ok. 1kg
– czas do samowyłączenia (auto-off): 300, 600, 900 sekund lub brak
– ilość pomiarów Z lub RCD (dla akumulatorów): >5000 (2 pomiary na minutę)

 

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 7,6/13,3A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13…1999Ω
(dla przewodów pomiarowych 1,2m) oraz 0,19…1999Ω (dla WS-01 i WS-04).

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0…199,9Ω 0,1Ω
200…1999Ω

• Napięcie nominalne pracy UnL-N/ UnL-L: 220/380V, 230/400V, 240/415V,
• Zakres roboczy napięć: 180…270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460V (dla ZL-L),
• Częstotliwość nominalna sieci fn: 50Hz, 60Hz,
• Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6A (przy 230V), 13,3A (przy 400V),
• Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL 

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 5 cyfr) wartości ZS
20,0…199,9Ω 0,1Ω

obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200Ω.

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD – bez wyzwalania wyłączników RCD 
Pomiar prądem <15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,51…1999,9Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0…199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200…1999Ω

• nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn ≥ 30mA,
• napięcie nominalne pracy Un: 220V, 230V, 240V,
• zakres roboczy napięć: 180…270V,
• częstotliwość nominalna sieci fn: 50Hz, 60Hz,
• kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL tryb RCD 

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr) wartość ZS
20,0…199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr) wartość ZS

• obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200Ω.

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 180…270V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0…300ms

1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

 

1*IΔn
2*IΔn 0…150ms
5*IΔn 0…40ms
Selektywny 0,5*IΔn 0…500ms
1*IΔn
2*IΔn 0…200ms
5*IΔn 0…150ms

• możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu.

Pomiar napięć

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0V…299,99V 0,1V ±(2% w.m. + 6 cyfry)
300V…500V 1V ±(2% w.m. + 2 cyfry)

Pomiar częstotliwości

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
45,0V…65,0Hz 0,1Hz ±(1% w.m. + 1 cyfra)

 

Pomiar napięcia dotykowego (UB) odniesionego do nominalnego prądu różnicowego.

Zakres Rozdzielczość Rozdzielczość Błąd podstawowy
0..9,9V 0,1V 0,4 x IΔn 10% w.m. ± 5 cyfr 
10,0..99,9V 0…15% w.m.

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego.

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 3,3…10,0mA 0,1mA 0,3 x IΔn…1,0 x IΔn ±5%IΔn
30mA 9,0…30,0mA
100mA 33…100mA 1mA
300mA 90…300mA
500mA 150…500mA

• możliwe rozpoczęcie pomiaru od narastającego lub opadającego zbocza wymuszanego prądu upływu.

Pomiar prądu zadziałania RCD Idla prądu różnicowego jednokierunkowego 

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10mA 4…20,0mA 0,1mA 0,35xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30mA 12,0…42,0mA 0,35xIΔn..1,4xIΔn
100mA 40,0…140mA 1mA
300mA 120…420mA

• Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji akres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12…400Ω
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0…199,9Ω 0,1Ω
200…400Ω

• napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V,
• prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA,
• kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych,
• pomiary dla obu polaryzacji prądu.

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:
PN-EN 61010-1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61010-031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
PN-EN 61557-10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

 • Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557):
  – pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45…65Hz,
  – pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.
   
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A:
  – pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500mA,
  – pomiar IAI
  – pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD,
  – rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem,
  – pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD.
   
 • Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.
   
 • Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  – pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200mA
  – autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość użycia dowolnych przewodów,
  – pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa.
   
 • Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
   
 • Pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
   
 • Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH. 
   
 • Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.