MMR-630 – Miernik małych rezystancji

Pomiary obiektów o charakterze rezystancyjnym:

 • połączeń spawanych i lutowanych, połączeń szyn wyrównawczych, przewodów uziemiających,
 • styków, spoin szyn kolejowych, przewodów i kabli,
 • pomiar metodą czteroprzewodową.

Pomiary obiektów o charakterze indukcyjnym:

 • uzwojeń silników, transformatorów, cewek o niskiej rezystancji.
 • wybór zakresu pomiarowego automatyczny lub ręczny (pomiar obiektów o charakterze indukcyjnym).
 • pomiar metodą czteroprzewodową.
SzczegółyProdukty powiązane

 

Wybór trybu pomiaru dostosowany do typu mierzonego obiektu:

 • pomiar szybki (3 sekundy) do pomiaru obiektów o charakterze rezystancyjnym,
 • pomiar wydłużony do badań obiektów o charakterze indukcyjnym (możliwy tryb skrócony z nieznacznie ograniczoną dokładnością); z automatycznym rozładowaniem obiektu po pomiarze.

Wybór trybu pomiaru w zależności od zastosowania (m. in. kontrola serii wyrobów):

 • pomiar w trybie normalnym – wyzwalany po każdorazowym wciśnięciu przycisku „START”,
 • pomiar w trybie automatycznym – przyrząd oczekuje na podłączenie wszystkich czterech przewodów pomiarowych do obiektu, po czym automatycznie uruchamia pomiar prądem w jednym lub obu kierunkach i wylicza wartość średnią rezystancji,
 • pomiar w trybie ciągłym – miernik powtarza kolejne cykle pomiarowe z przerwami co 3 sekundy (dla obiektów o charakterze rezystancyjnym), lub wykonuje pomiar nieprzerwanie (dla obiektów o charakterze indukcyjnym).

Tryb okienkowy:

 • umożliwia ustawienie górnej i dolnej granicy, pomiędzy którymi powinien znaleźć się wynik pomiaru, sygnalizacja dźwiękowa wyjścia poza zakres.

Możliwość wykonywania pomiarów nawet przy zakłóceniach o wartości pięciokrotnie wyższej od sygnału mierzonego.
Pamięć 990 wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC.

 

Pomiar rezystancji

MMR-630 Prąd
pomiarowy
Napięcie dla
pełnej skali
Błąd podstawowy
Zakres Rozdzielczość
0…999,9 μΩ 0,1 μΩ 10 A 20 mV ±(0,25% w.m. + 2 cyfry)
1,0000…1,9999 mΩ 0,0001 mΩ
2,000…19,999 mΩ 0,001 mΩ 200 mV
20,00…199,99 mΩ 0,01 mΩ 1 A
200,0…999,9 mΩ 0,1 mΩ 0,1 A
1,0000…1,9999 Ω 0,0001 Ω
2,000…19,999 Ω 0,001 Ω 10 mA
20,00…199,99 Ω 0,01 Ω 0,1 mA
200,0…1999,9 Ω 0,1 Ω 0,1 mA
 • impedancja wejściowa woltomierza: ≥200 kΩ

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.


No items found