PQM-701 Analizator jakości zasilania

Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzeń przenośnych, przeznaczony do pracy w sieciach jednofazowych, dwufazowych ze wspólnym N, trójfazowych gwiazdowych z i bez N lub trójfazowych o układzie trójkąta, zasilany z badanej sieci. Obudowa o IP67 umożliwiająca zainstalowanie w dowolnym miejscu (również na słupach) oraz pracę w dowolnych warunkach klimatycznych sprawia, że analizator dedykowany jest zarówno dla służb energetyki zawodowej oraz utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, jak również osób prowadzących działalność usługową w zakresie analizy sieci, audytów energetycznych itp.

SzczegółyParametry mierzoneKarta katalogowaProdukty powiązane

ANALIZATOR REJESTRUJE PARAMETRY SIECI ZGODNIE Z KLASĄ A NORMY EN 61000-4-30

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach o częstotliwości znamionowej 50/60Hz.

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach napięciach znamionowych:

 • 110/190V,
 • 115/200V,
 • 220/380V,
 • 230/400V,
 • 240/415V,
 • 400/690V.

Konfiguracja sieci ustawiana jest z poziomu programu komputerowego.

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy,
 • dwufazowy ze wspólnym N,
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,
 • trójfazowy trójkąt.

Program Sonel Analiza 1.0

Program „SONEL Analiza” jest aplikacją niezbędną do pracy z analizatorem PQM-701. Umożliwia on:

 

 • konfigurację analizatora,
 • odczyt danych z rejestratora,
 • podgląd parametrów sieci w czasie rzeczywistym,
 • kasowanie danych w analizatorze,
 • przedstawianie danych w formie tabel,
 • przedstawianie danych w formie wykresów,
 • analizowanie danych pod kątem normy EN 50160 (raporty) i innych zdefiniowanych przez użytkownika warunków odniesienia,
 • niezależną obsługę wielu analizatorów,
 • aktualizację do nowszych wersji dostępnych poprzez stronę WWW.

Konfiguracja analizatora

Program umożliwia konfigurację wszystkich najważniejszych parametrów analizatora. Konfigurację przeprowadza się na komputerze, a następnie przesyła do analizatora. Konfiguracje można również zapisywać na twardym dysku lub innych nośnikach danych, celem późniejszego wykorzystania. Program umożliwia konfigurację między innymi:

 • wybór Punktów Pomiarowych oraz dowolne przydzielenie pamięci dla poszczególnych Punktów Pomiarowych,
 • ustawienie czasu analizatora,
 • włączenie blokady przycisków,
 • zabezpieczenia kodem PIN przed niepowołanym dostępem osób postronnych,
 • ustawienie czasu uśredniania,
 • wybór przekładników prądowych i napięciowych,
 • wybór trybu wyzwalania (natychmiastowy, po wystąpieniu zdarzenia lub wg ustawionego harmonogramu czasowego),
 • wybór typu cęgów, określenie czy analizator ma rejestrować dodatkowe parametry w kanałach N i PE,
 • wybór typu sieci, dla której analizator będzie rejestrował wszystkie ustawione parametry.

Analizator posiada cztery niezależne od siebie Punkty Pomiarowe. Każdy Punkt Pomiarowy można skonfigurować osobno, aby później przeprowadzać cztery różne rejestracje bez potrzeby każdorazowego przeprogramowywania analizatora.

W każdym Punkcie Pomiarowym można skonfigurować:

 • czy analizator ma przeprowadzać rejestrację na zgodność z normą EN 50160 (oraz Rozporządzeniem Ministra w sprawie standardów jakościowych zasilania) lub wg dowolnych parametrów określonych przez użytkownika,
 • dla rejestracji dowolnej użytkownik może określić, które parametry analizator ma rejestrować (włączać lub wyłączać),
 • dla poszczególnych parametrów użytkownik może określić czy r
 • ejestrator ma zapisywać wartości chwilowe, średnie, maksymalne czy minimalne,
 • prawie dla wszystkich parametrów można określić limity, po przekroczeniu których analizator zarejestruje zdarzenie.

Odczyt danych bieżących

Program Sonel Analiza umożliwia odczyt wybranych parametrów oraz ich prezentację graficzną na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Parametry te mierzone są niezależnie od rejestracji zapisywanej na kartę pamięci. Użytkownik może zobaczyć:

 • wykresy przebiegów napięcia i prądu (oscyloskop),
 • wykresy napięcia i prądu w czasie,
 • wykres wskazowy,
 • pomiary wielu parametrów,
 • harmoniczne i moce harmonicznych.

Analiza danych

Przy pomocy programu Użytkownik może odczytać dane zapisane na karcie pamięci oraz dokonać analizy odczytanych danych z rejestracji. Odczytane dane z analizatora można również zapisać na dysku twardym komputera w celu późniejszej obróbki. Dzięki temu możliwa jest archiwizacja danych z kolejnych rejestracji.

Po odczycie danych Użytkownik może dokonać analizy. Do wyboru są trzy ekrany:

 • Ogólne – pokazywane są wszystkie dane poszczególnych typów w postaci kropek (Pomiary, Zdarzenia i Oscylogramy),
 • Pomiary – pokazywane są w postaci kropek wszystkie typy pomiarów zarejestrowanych wg czasu uśredniania (napięcie, częstotliwość itd.),
 • Zdarzenia – pokazywane są w postaci kropek wszystkie rodzaje wykrytych zdarzeń (zapady, przepięcia, przerwy itd.).

 • Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych, spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A)

– wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 690V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,

 • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe)

– wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3kA (w zależności od użytych cęgów prądowych), możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,

 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 • Częstotliwość w zakresie 40Hz – 70Hz (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A),
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
 • Rejestracja mocy:

– Metoda Budeanu,
– IEEE 1459,

 • Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES),
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cos?, tg?,
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie (spełnione wymogi EN 61000-4-7 klasa I),
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
 • Wskaznik krótkookresowego (PST) oraz długookresowego (PLT) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,
 • Rejestracja przepięć, zapadów i przerw napięcia wraz z oscylogramami (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A),
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu wraz z oscylogramami,
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.