MZC-304 – Miernik impedancji pętli zwarcia

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L, rezystancji i reaktancji pętli zwarcia.
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS
– zakres pomiarowy wg IEC 61557 – 3: 0,13…2000 Ω

SzczegółyProdukty powiązane

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne pracy UnL-N / UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V,
 • zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L),
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz,
 • zakres roboczy częstotliwości: 45…65 Hz,
 • maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A dla 230 V (30 ms), 13,3 A dla 400 V (30 ms),
 • kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej,
 • miernik wylicza prąd zwarciowy dla napięć nominalnych.

Wskazania rezystancji pętli zwarcia RS i reaktancji XS pętli zwarcia

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 5 cyfr) wartości ZS
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω

obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω.

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD – bez wyzwalania wyłączników RCD
Pomiar prądem <15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200…1999 Ω 1 Ω
 • nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o I?n≥30 mA,
 • napięcie nominalne pracy Un: 220 V, 230 V, 240 V,
 • zakres roboczy napięć: 180…270 V,
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz,
 • zakres roboczy częstotliwości: 45…65 Hz,
 • kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej,
 • miernik wylicza prąd zwarciowy dla napięć nominalnych.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010, 61557:2007 – 01
 • kategoria pomiarowa: III 600 V (CAT IV 300 V)
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67

Pozostałe dane techniczne:

 • zasilanie miernika: pakiet akumulatorów lub baterii alkalicznych (rozmiar AA, 4 szt.)
 • wydajność akumulatorów (pętla zwarcia): min.5000 pomiarów

Nominalne warunki użytkowania:

 • temperatura pracy: 0…+50°C
 • wilgotność: 20 – 80%
 • Nominalne napięcia sieci: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Przyrząd spełnia wymagania norm:

 • PN-EN 61010 – 1 (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010 – 031 (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326 (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557 – 10 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-IEC 60364 – 6-61 / PN-HD 60364 – 6 (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
 • PN-IEC 60364 – 4-41 / PN-HD 60364 – 4-41 (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)