Rys. 3 wyłącznik FAZ

Ochrona i diagnostyka instalacji przemysłowych

Obiekty przemysłowe cechuje złożoność i różnorodność stosowanych urządzeń – maszyn, układów napędowych, zabezpieczeń. Prawidłowa i skuteczna ochrona mienia i pracowników zakładów przemysłowych jest zadaniem skomplikowanym, a dobór odpowiedniej aparatury zabezpieczającej kluczowy. By sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym ochrony i diagnostyki instalacji elektrycznych, firma Eaton proponuje urządzenia z serii xEffect.

Zabezpieczenia nadprądowe

Wyłączniki nadprądowe firmy Eaton serii FAZ służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami zwarć i przeciążeń. Posiadają zdolność łączeniową 15kA wg IEC/EN 60947 oraz bogaty wachlarz charakterystyk: typowe B ,C, D oraz dodatkowe Z, K, S. Charakterystyka Z z prądem zwarciowym 2-3 x In zapewnia szybką reakcję na przeciążenie pojawiające się w sieci, a przez to zapewnia ochronę czułej elektroniki. Charakterystyka K z wyzwalaniem przy prądzie zwarciowym o wartości 8-12 x In chroni instalację przed niepotrzebnym zadziałaniem wyłącznika podczas załączania odbiorów trójfazowych. Charakterystyka S z wyzwalaniem przy prądzie zwarciowym o wartości 13-17 x In pomaga zachować selektywność zabezpieczeń. O uniwersalności serii FAZ świadczy również szereg dopuszczeń morskich, które pozwalają na stosowanie wyłączników w wymagających aplikacjach.

Rys.1 Zastosowania wyłączników FAZ

Rys.2 Krzywa wyzwalania FAZ

W przypadku gdy zachodzi potrzeba zastosowania wyłączników o wyższej zdolności łączeniowej Eaton proponuje wyłączniki PLHT o znamionowym prądzie do 125A, których zdolność łączeniowa wynosi 25kA wg IEC/EN 60947-2.

Rys.3 Wyłącznik nadprądowy FAZ

Zabezpieczenia różnicowoprądowe

Do realizacji ochrony przeciwporażeniowej Eaton proponuje wyłączniki różnicowoprądowe serii xEffect. W mniej wymagających aplikacjach sprawdza się seria FRCmM. Dostępne typy m.in. typ A lub U pozwalają na ochronę w przypadku pojawienia się prądu upływu pulsującego (typ A) jak również sprawdzają się w aplikacjach z przemiennikami częstotliwości (typ U).

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się seria FRCdM, cyfrowych wyłączników typu B. Aparaty te są czułe na prądy upływu o przebiegu sinusoidalnym, pulsującym oraz wyprostowanym. Dzięki temu znajdują zastosowanie przy ochronie instalacji fotowoltaicznych, urządzeń medycznych, UPS-ów, oraz układów z przemiennikami częstotliwości. FRCdM występuje również w podtypie B+ o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej oraz podtypie Bfq o charakterystyce wyzwalania dopasowanej do częstotliwości 20kHz, co pozwala na prawidłową ochronę napędów przemysłowych.

Rys.4 Cyfrowy wyłącznik różnicowoprądowy FRCdM

Istotną zaletą dla zakładów o profilu przemysłowym jest optyczny i zdalny wskaźnik poziomu prądu upływu. Na czole aparatu widnieją trzy diody LED:

  • Zielona sygnalizuje poziom prądu upływu <=30% In

  • Żółta sygnalizuje poziom prądu upływu do wartości między 30% a 50% In

  • Czerwona sygnalizuje wzrost prądu upływu powyżej 50% In

Zapalenie się żółtej diody powoduje również przełączenie się wbudowanego styku sygnalizacyjnego, co pozwala na monitorowanie chronionego obwodu i podjęcie prewencyjnych działań zanim wartość prądu upływu wzrośnie powyżej 50%, co zaowocuje wyzwoleniem wyłącznika i np. przerwą w pracy linii produkcyjnej.

Rys.5 Optyczny wskaźnik prądu upływu

Stosowanie wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych serii xEffect to połączenie wygody z bezpieczeństwem. Szeroka gama styków pomocniczych do serii FAZ oraz wbudowany styk sygnalizacyjny w przypadku wyłączników FRCdM pozwalają na ciągłe monitorowanie instalacji, a uniwersalność typów tych urządzeń pozwala na profesjonalną ochronę wymagających instalacji.

Bartłomiej Jaworski

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.