Przelicznik przepływu FP3021

Przelicznik przepływu (skompensowanego) i energii cieplnej pary, wody, innych mediów ciekłych oraz skompensowanego przepływu gazów technicznych z elektroniczną rejestracją wyników. Rozliczanie do dwóch niezależnych układów pomiarowych, funkcje alarmowo-sterujące, możliwość pracy w systemach komputerowych. Współpraca z przetwornikami i urządzeniami udostępniającymi dane po magistrali cyfrowej RS485 zgodnie z protokołem Modbus RTU oraz w standardzie HART (również w trybie multidrop).

SzczegółyZastosowanieKarta katalogowaProdukty powiązane

 • Wersja podstawowa – jeden układ rozliczeniowy.
 • Wersja rozszerzona – dwa niezależne układy rozliczeniowe A, B.
 • Pomiar:
  • przepływu i pomiar energii pary przegrzanej i nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97,
  • przepływu i pomiar energii cieplnej innych niż woda cieczy wg charakterystyk podawanych przez użytkownika,
  • przepływu gazów technicznych.
 • Współpraca z przepływomierzami:
  • masowymi,
  • objętościowymi,
  • zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167.
 • 7 kanałów pomiarowych:
  • 5 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART (również w trybie multidrop),
  • 2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS z możliwością pomiaru częstotliwości w zakresie 0,001 Hz ÷ 10 kHz.
 • HART:
  • odczyt wielkości cyfrowych z maksymalnie 15 przetorników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej,
  • praca jako Primary Master lub Secondary Master,
  • odczyt zmiennych: PV – primary variable, SV – secondary variable, TV – third variable, FV – fourth variable. 
 • Modbus RTU:
  • urządzenie/przetworniki podłączone równolegle do jednej pary przewodów (portu RS485 (1)),
  • prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps,
  • funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) i 04 (Read Input Register),
  • odczyt rejestrów adresowanych w zakresie 0 … 65535.
 • 2 wejścia dwustanowe:
  • pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz do 10kHz,
  • zliczanie impulsów,
  • śledzenie i rejestracja sygnału binarnego (zwarcie lub rozwarcie).
 • 4 przekaźniki alarmowo-sterujące, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe.
 • Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA do retransmisji jednej wielkości mierzonej lub wyliczanej.
 • Komunikacja z systemem nadrzędnym, komputerem lub sterownikiem przez:
  • port RS485 (2), protokół ASCII lub MODBUS RTU,
  • port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www.
 • Rozbudowane funkcje rejestracji wyników pomiarów w wewnetrznej pamięci danych o pojemności 2GB:
  • rejestracja wielkości procesowych z częstością od 3 s do 24 h; dwie częstości archiwizacji przełączane po przekroczeniu wybranych progów alarmowych,
  • rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h,
  • ochrona zarchiwizowanych danych przed niepowołaną modyfikacją, każdy rekord archiwum opatrzony szyfrowaną sumą kontrolną,
  • przenoszenie danych za pośrednictwem portu USB i przenośnej pamięci typu pendrive.
 • Możliwość pomiaru, wyświetlania i rejestracji wielkości dodatkowych, nie związanych z układami rozliczeniowymi (np. poziom kondensatu w zbiorniku).
 • Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji.
 • Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej.
 • Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.).
 • Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT 42 mm x 70 mm (240 x 300 punktów).
 • Zaawansowany system użytkowników i haseł; kontrola dostępu m.in. do kopiowania plików, poleceń archiwum, ustawień zegara, zerowania liczników, wartości minimalnych i maksymalnych itp.
 • Produkt dostępny również w angielskiej wersji językowej.

 • Pomiar skompensowanego przepływu i pomiar energii cieplnej pary z możliwością rozliczania kondensatu w przemysłowych układach produkcji lub odbioru pary.
 • Pomiar skompensowanego przepływu i pomiar energii cieplnej wody, pomiary innych mediów ciekłych (glikol, woda lodowa, olej) w układzie oddawania lub pobierania ciepła.
 • Rozliczanie energii pary oraz wody z możliwością bilansowania (suma, różnica, sprawność).
 • Opomiarowanie rozproszonych węzłów cieplnych z możliwością pracy w systemie komputerowym.
 • Pomiary z rejestracją wyników (rejestrator elektroniczny) wraz z bieżącą sygnalizacją alarmową przekroczeń i prostym sterowaniem oraz odczytem lokalnym wyników lub odczytem zarejestrowanych danych okresowo za pomocą przenośnej pamięci USB („pendrive”).