Poziomy

Pomiar poziomu jest jednym najczęściej stosowanych pomiarów w przemyśle. Różnorodność aplikacji i warunków spotykanych w praktyce powoduje, że do pomiaru poziomu stosuje się różne metody pomiarowe kontaktowe i bezkontaktowe.

W ofercie naszej znajduje się szeroka gama urządzeń do pomiaru poziomu adresowana do określonych warunków i zakresu pomiaru:

Sygnalizatory 

Pomiary hydrostatyczne

Pomiary pojemnościowe

Pomiary radarowe

Pomiary ultradźwiękowe