Acti9_kwadrat

Acti9 Schneider Electric – aparatura modułowa

Acti9 Active – aparatura modułowa z komunikacją czy dużo więcej?

Z tego artykułu dowiesz się:
• Czym jest aparatura modułowa Acti9 Active?
• Na czym polega monitorowanie parametrów elektrycznych w instalacji elektrycznej, oferowane przez Acti9 Active?
• Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?
• W jaki sposób użytkownik komunikuje się z Acti9 Active?

Poznaj ofertę Schneider Electric kierowaną do elektroinstalatorów.

Czym jest Acti9 Active?

System Acti9 Active jest aktywnym, integralnym systemem ochrony urządzeń, obwodów i ludzi zbudowanym w oparciu o zabezpieczenia VigiArc.
Urządzenia chronią przed uszkodzeniami elektrycznymi, jednocześnie monitorując: pomiar prądu, napięcie, moc, energię czy powiadamianie
o stanie aparatów.
Aby system mógł być nazwany aktywnym, powinien przewidywać zdarzenia i informować o nich.
Do tego potrzebne są trzy elementy

Rys1. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server.

1) Aktywne urządzenie
2) Bramka komunikacyjna
3) Oprogramowanie.

Przeczytaj także artykuł o poprawie efektywności energetycznej budynków.

Acti9 Active może pracować w jako część zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem, może być również używany samodzielnie.
W tym drugim przypadku pozwala na monitorowanie zużycia energii, zużycia energii, powiadamianie o awarii zasilania, przekraczanie zdefiniowanych progów alarmowych czy eksport danych z pomiarów przez serwer WWW.

Na zdjęciu przedstawione jest urządzenie Acti9 Active z wbudowaną łącznością bezprzewodową będące zabezpieczeniem typu „wszystko-w-jednym” (rys.3).

Zobacz także jak kontrolować parametry i stan instalacji za pomocą aparatów serii PowerTag.

Na czym polega monitoring parametrów elektrycznych instalacji oferowany przez Acti9 Active?

Wyobraźmy sobie, że w biurze przez kilka miesięcy do wybranego obwodu podłączone są dodatkowe komputery.

Każdy z nich zwiększa prąd upływu w zabezpieczeniu, co jest zjawiskiem naturalnym w przypadku zasilaczy impulsowych integrowanych z komputerami.

Dzięki systemowi Acti9 Active zostanie wygenerowane powiadomienie o aktualnym poziomie upływu w obwodzie 70% wartości progowej zabezpieczenia.

Będziesz mógł zareagować zanim zadziała wyłącznik i nastąpi przerwa w dostawie prądu.

Podobne powiadomienia mogą być generowane także w innych sytuacjach:
– brak napięcia
– brak obciążenia
– prąd obciążenia wynoszący 50% wartości zadziałania zabezpieczenia
– prąd obciążenia wynoszący 80% wartości zadziałania zabezpieczenia
– nadmierny wzrost napięcia i inne.

Powiadomienia mogą być dostosowane do potrzeb jakie istnieją w chronionej instalacji, są one swobodnie ustawiane przez użytkownika.

Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?
W budynkach, takich jak hotele, akademiki, szpitale lub budynki biurowe, użytkownicy przynoszą różnego rodzaju urządzenia i podłączają je do gniazdek elektrycznych na przykład:
grzejnik elektryczny.
Urządzenia te mogą ulec uszkodzeniu, co może spowodować iskrzenie.
Tego typu uszkodzenia nie zostaną wykryte przez wyłącznik nadprądowy lub różnicowoprądowy.
Z tego powodu dodatkowe urządzenie zabezpieczające jest w stanie zareagować na pojawienie się łuku elektrycznego.

Detektor zwarć łukowych jest integralną częścią Acti9 Active.
Po uruchomieniu urządzenia pojawi się odpowiednie powiadomienie informujące o przyczynie wyłączenia.
Inną sytuacją jest brak ciągłości przewodu N lub PEN, do którego może dojść w wyniku starzenia się elementów instalacji elektrycznej, źle wykonanych połączeń elektrycznych czy prac budowlanych prowadzony w pobliżu kabli zasilających. Taka sytuacja może doprowadzić do długotrwałego wzrostu napięcia na odbiornikach 1-fazowych. Aparatura Active VigiArc zapewnia ochronę przez odłączenie zasilania, jeśli napięcie na chronionym obwodzie przekroczy 255 V AC.

Rys4. Aparatura Acti9 Active chroni przed zwarciami, przeciążeniami, prądem upływu, wzrostem napięcia, iskrzeniem oferując przy tym opomiarowanie obwodów i monitorowanie.

Aparatura VigiArc zapewnia ochronę w sytuacjach opisanych powyżej, a także przed uszkodzeniami, przed którymi chronią wyłączniki nadprądowe czy różnicowoprądowe. Jeden aparat modułowy o szerokości 36 mm (rys. 4) zapewnia ochronę przed:
– zwarciami
– przeciążeniami
– prądem upływu
– wzrostem napięcia
– zwarciem łukowym.

W jaki sposób użytkownik komunikuje się z Acti9 Active?

Urządzenie Active VigiArc, podobnie jak podobnie jak przekładniki PowerTag, komunikuje się przewodowo z odpowiednią bramką komunikacyjną w rozdzielnicy.
Po zintegrowaniu bramki komunikacyjnej z systemem Panel Server BMS budynku, możliwe jest monitorowanie obwodów oraz otrzymywanie powiadomień z urządzeń Acti9 za pośrednictwem aplikacji desktopowej lub mobilnej.
Sama bramka ma wbudowany serwer WWW , który może być również wykorzystany do monitorowania bezpiecznego systemu.

Rys5. Oprogramowanie Ecostruxure Power Monitoring Expert jest przykładem zewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania, z którym zintegrować można aparaturę Acti 9 Active.

Poznaj ofertę Monitoringu zużycia i jakości energii.

Dzięki alarmom i alarmom wstępnym bezpieczeństwo systemu jest pod większą kontrolą i można w sposób aktywny zapewnić większą dostępność zasilania. Pre-alarmy mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika, można ustalić progi dla każdego rodzaju awarii.

Dzięki eksportowi danych pomiarowych z poziomu webserwera bramki Panel Server Advanced dane mogą być poddane szczegółowej analizie, sama bramka oferuje możliwości wizualizacji danych w odpowiednich dashboardach (rys5).

Rys6. Przykład rozdzielnicy wykonanej w oparciu o aparaturę skomunikowaną Acti9 Active i PowerTag z wykorzystaniem bramek komunikacyjnych Panel Server.

Pobierz broszurę informacyjną o Acti9 Active.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.