Zawory rozdzielające

Zawory rozdzielające 4/2, 4/3, 5/2, 5/3 ze wspomaganiem
Zawory rozdzielające 3/2 ze wspomaganiem
Zawory rozdzielające 3-, 4-, 5-drogowe, bezpośrednio sterowane
Elementy bezpieczeństwa wg dyrektywy maszynowej (ISO 13849-1)
Systemy transmisji szeregowej
Zawory sterowane pneumatycznie
Zawory sterowane mechanicznie / Zawory sterowane ręcznie
Zawory NAMUR: 5/3, wykonanie higieniczne
Wyposażenie – Tłumik

Koszyk na zakupy