Wilgotnościomierze, higrometry

Panametrics PM880

PM 880 jest przenośnym analizatorem wilgotności zaprojektowanym do pomiarów w gazach i cieczach węglowodorowych. Przyrząd może być wyposażony w sondy pomiarowe które oprócz pomiaru wilgotności mogą mierzyć także ciśnienie oraz temperaturę gazu. Możliwość zapisu różnych lokalizacji pomiarów w pamięci urządzenia. Dopuszczenie ATEX.

Szczegóły produktu

General Eastern MMY245

MMY245 jest przenośnym analizatorem wilgotności przeznaczonym do pomiaru temperatury punktu rosy gazów. Zakres pomiaru punktu rosy od -100 do 20°C. Urządzenie posiada planarny pojemnościowy sensor wilgotności oraz może być opcjonalnie wyposażone w czujnik ciśnienia. Wyświetlanie wyniku pomiaru w wielu jednostkach do wyboru.

Szczegóły produktu

Wilgotnościomierz, higrometr AURORA H2O NG-laserowy analizator wilgotności temperatury punktu rosy w gazie ziemnym

Wilgotnościomierz/higrometr AURORA jest laserowym analizatorem wilgotności punktu rosy przeznaczonym do pomiarów wilgotności w gazie ziemnym. Wyposażona jest w system próbkowania, wyświetlacz oraz oprogramowanie AuroraView co stanowi kompletny system pomiarowy. Charakteryzuje się bardzo szybkim czasem odpowiedzi nadając się przy tym idealnie do pomiaru wilgotności, która podlega szybkim zmianom.

Szczegóły produktu

Panametrics MIS1 (nieprodukowany) – zastąpiony analizatorem wilgotności Moisture.IQ

MIS1 jest stacjonarnym wielokanałowym analizatorem wilgotności. Wraz z zewnętrznymi sondami służy do pomiaru wilgotności, ciśnienia oraz temperatury w roztworach niezawierających wody oraz w gazach. Opcjonalnie może być używany do pomiaru tlenu skoncentrowanego w gazach. Może posiadać do 6 wejść do pomiaru wilgotności, ciśnienia, temperatury oraz zawartości tlenu.

Szczegóły produktu

Panametrics MMS3

MMS3 jest stacjonarnym analizatorem wilgotności nadającym się idealnie do pomiarów w przemyśle gazowniczym, petrochemicznym, energetycznym, farmaceutycznym i wielu innych. Jedno lub dwukanałowy. MMS3 wraz z opcjonalnymi sondami umożliwia pomiar punktu rosy, ciśnienia, temperatury oraz zawartości tlenu w gazach. Dostępny w wersji ATEX oraz do zabudowy.

Szczegóły produktu

Panametrics MTS 6

MTS 6 jest stacjonarnym jednokanałowym analizatorem wilgotności dla klientów OEM. Wraz z opcjonalnymi sondami typu M lub VeriDri umożliwia pomiar temperatury punktu rosy. Posiada wyjście: 4 ÷ 20 mA. i może być zasilany napięciem stałym lub przemiennym. Dostępny w wersji panelowej.

Szczegóły produktu

General Eastern OptiSonde

OptiSonde jest stacjonarnym analizatorem wilgotności z chłodzonym lustrem. Idealnie nadaje się do zastosowania w laboratorium jak i w aplikacjach przemysłowych wymagających bardzo dokładnego pomiaru wilgotności oraz wysokiej stabilności długookresowej. Cyfrowy interfejs RS-232. Możliwość zapisu danych w pamięci urządzenia.

Szczegóły produktu

Optica

Optica to seria wysokiej klasy urządzeń pomiarowych wykorzystywanych głównie w laboratoriach, służących do precyzyjnego pomiaru temperatury punktu rosy. Urządzenia pozwalają na pomiar wilgotności, temperatury i ciśnienia. Obsługa sieci Ethernet, dzięki której możliwy jest zdalny monitoring przez internet. Dokładność ±0.15 °C punktu rosy.

Szczegóły produktu