Gazy - analiza i detekcja

Oferta dotyczy wysokiej klasy czujników, przetworników i analizatorów gazów a w szczególności tlenu oraz wodoru. Oferta obejmuje także projekt i dostawę kompletnych systemów przygotowania próbki gazu.

Szeroka oferta urządzeń pozwala na wybór najbardziej ekonomicznego rozwiązania i zastosowania w najtrudniejszych aplikacjach przemysłowych. Przedstawioną w dalszej części aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiaru i analizy gazu podzielono na:

Tlen – Analizatory SETNAG

Analizatory/przetworniki tlenu oraz tlenu w spalinach

Przetworniki/wyświetlacze stężenia gazów

Systemy próbkowania