Twój koszyk
Produktów w koszyku: 0
Suma: 0,00 PLN
Wyszukiwarka
Darmowa rejestracja
Login:
E-mail:
Hasło:
Hasło ponownie:
Imię:
Nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy:
Miasto:
Numer NIP:
Telefon:
Telefon kom.:
Województwo:
Kraj:

Komunikatory
Tlen:
Icq:
Gadu-gadu:
Skype:
Inny komunikator:


Regulamin:

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

JUPRO-TAIM K.KRAWCZYŃSKA I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA

Sklep internetowy Jupro-Taim K. Krawczyńska i S-ka Spółka Jawna, działający pod adresem www.jupro-taim.pl, prowadzony jest przez firmę Jupro-Taim K. Krawczyńska i S-ka Spółka Jawna z siedzibą w Koninie (62-500) przy ul. Wodnej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 000073174, numer NIP 665-22-13-357, numer REGON 310333210.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.jupro-taim.pl
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w PLN w cenach netto oraz w cenach brutto zawierających podatek VAT.
 4. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny towarów dostępnych w sklepie internetowym mogą ulegać zmianie. Jednakże w przypadku różnych cen tego samego produktu Klienta obowiązywać będzie cena niższa.
 6. Zamawiającego obowiązuje cena z chwili dokonania zamówienia.
 7. Przeprowadzane przez Nasz sklep internetowy akcje promocyjne będą ważne tylko w okresie ich obowiązywania.
 8. W przypadku niewskazania okresu obowiązywania akcji promocyjnej na Nasze towary, akcja obowiązywać będzie do odwołania.
 9. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem strony www.jupro-taim.pl Klient może składać zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. W przypadku zamówienia składanego z nowego Konta Klienta (tj. takiego, z którego nie były wcześniej realizowane żadne zamówienia) Sklep może zwrócić się do Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
 4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientem jest moment, w którym Klient drogą telefoniczną lub e-mailową otrzymuje potwierdzenie, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 5. W przypadku braku zamówionego produktu albo konieczności sprowadzenia go do sklepu, sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczna lub mailową.
 6. W sytuacji opisanej w pkt. 5 Klient może:
  • podjąć decyzję o oczekiwaniu na zamówiony produkt
  • odstąpić od realizacji zamówienia
  • wybrać inny produkt dostępny w sklepie
 7. W razie odstąpienia Klienta od realizacji zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt 5. Sklep zwróci Klientowi kwotę wpłacona tytułem dokonanego zakupu na podany przez niego rachunek lub dokona zwrotu tej kwoty w gotówce w Punkcie Odbioru naszego sklepu.
 8. Sklep nie odpowiada za niezrealizowanie zamówienia lub jego opóźnienie się z następujących przyczyn: podania niekompletnych lub błędnych danych osobowych oraz adresowych, niedokonanie zapłaty za zamówiony towar w wymaganym terminie.
 9. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia i przekazania do wysyłki. Każde następne zamówienie złożone przez Klienta na odrębnym formularzu zamówień traktowane będzie jako osobne zamówienie.
 10. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.

III. Formy płatności

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:
  • gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w Punkcie Odbioru
  • gotówką przy odbiorze przesyłki tj. przesyłka za pobraniem
  • przedpłata za fakturę
  • przelewem bankowym na rachunek:

   Bank: BH w Warszawie o/Konin

   Numer konta: 03 1030 1175 0000 0000 3467 1001

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Sklep realizuje zamówienie po wpłynięciu kwoty odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek Sklepu. Okres płatności w ramach przelewu bankowego wynosi 7 dni roboczych. Po tym okresie zamówienie jest anulowane.
 3. W przypadku produktów wymagających zamówienia lub o wartości przekraczającej 4 000 zł netto i zaznaczeniu opcji płatności przy odbiorze, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta zaliczki w wysokości min. 30% ogólnej wartości zamówienia.

IV. Czas i sposób realizacji zamówienia

 1. Przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki dla towarów dostępnych na magazynie wynosi 1 dzień. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Sklep oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:
  - dostawa kurierem
  - odbiór w Punkcie Odbioru, wg aktualnej listy punktów
 3. Koszty dostawy są zawsze podane przy wyborze danej formy dostawy w koszyku sklepu.
 4. Koszty przesyłki kurierskiej doliczane są do faktury jako osobna pozycja. Możliwe jest anulowanie kosztów przesyłki kurierskiej w ogólnej wartości zamówienia w przypadku osiągnięcia określonej minimalnej wartości zamówienia.
 5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w formie oryginału faktury VAT lub paragonu fiskalnego oraz oświadczenie, które należy wypełnić w razie skorzystania z możliwości zwrotu towaru w ciągu 10 dni. Dane na dokumencie zakupu są w 100% zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie, tak jak podał je klient, włącznie z małymi i wielkimi literami).
 6. W przypadku odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru, przesyłka czeka na odbiór przez Klienta przez 5 dni roboczych od momentu powiadomienia o możliwości odbioru. Nieodebranie przesyłki jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.
 7. W celu usprawnienia procesu zakupów prowadzonych poprzez stronę www.jupro-taim.pl, Sklep wysyła do Klienta wiadomości e-mail w których informuje o bieżącym stanie realizacji zamówienia.
  Wiadomości wysyłane są do Klienta na adres e-mail podany w trakcie tworzenia Konta Klienta. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę zamówienia, wybraną formę płatności, sposób dostawy.

V. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie: wad fabrycznych, mechanicznych, niezgodności towaru z zamówieniem, problemów w prawidłowym funkcjonowaniu produktu, innych wad czy usterek nie powstałych z winy Klienta.
 3. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie kupionym w Sklepie i objętym gwarancją Klient powinien telefonicznie lub e-mailowo zgłosić usterkę w punkcie serwisowym Sklepu (e-mail: banas@jupro-taim.pl; tel. 063 244 62 53), a następnie przesłać reklamowany towar w oryginalnym opakowaniu, wraz ze standardowym wyposażeniem, kopię dokumentu zakupu (faktury) na adres Sklepu: Jupro-Taim K. Krawczyńska i S-ka Spółka Jawna, Wodna 19, 62-500 Konin lub przekazać go do Punktu Odbioru, z którego Klient odbierał zamówienie ze Sklepu. Reklamacja powinna zawierać opis wady lub usterek w reklamowanym produkcie oraz dzień powstania wady lub usterki.
 4. Reklamację są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem lub od dnia doręczenia jej do Punktu Odbioru naszego sklepu.
 5. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli to będzie nie możliwe Klient może podjąć decyzje o:
  • zwrocie kwoty zapłaconej przez niego za zakupiony towar,
  • przyjęciu innego produktu w podobnej cenie zaproponowanego przez Sklep.
 6. Koszty związane z przesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

VI. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania towaru.
 2. Towar zwracany należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o zwrocie tego towaru, oryginał dokumentu zakupu (paragon, fakturę) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze.
 3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu . Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracji podczas zakładania Konta Klienta w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Jupro-Taim K. Krawczyńska i S-ka Spółka Jawna, która jest prawnym właścicielem Sklepu, na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług Jupro-Taim K. Krawczyńska i S-ka Spółka Jawna.
 2. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient który założy Konto Klienta ma możliwość dostępu do swoich danych, ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Klient Sklepu, niezależnie od tego czy posiada Konto Klienta, posiada możliwość zapisania się na wysyłany drogą e-mailową Newsletter Sklepu, zawierający informacje marketingowe.
 4. Zapisanie się na Newsletter jest całkowicie dobrowolne i nie jest powiązane ze zgodą na jakąkolwiek inną interakcję Sklepu z użytkownikiem. Każda osoba zapisana na Newsletter ma możliwość wypisania się z bazy adresatów Newslettera.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany regulaminu Klient otrzyma taką informację na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym e-mail. Zmieniony regulamin dostępny będzie również na stronie www.jupro-taim.pl.

  lub

  W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Klient będzie mógł się z nim zapoznać podczas dokonywania kolejnych zamówień w Naszym sklepie. W tym przypadku konieczna będzie akceptacja zmian dokonanych w tymże regulaminie. Informacja o zmianie regulaminu będzie ponadto przesłana na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym e-mail oraz widoczna na głównej stronie sklepu www.jupro-taim.pl.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązujących ustaw.


Aby uniknąć automatycznych zapytań wpisz kod z poniższego obrazka
Image code

Menu
Promocja:
ALTIVAR ATV312 1.1kW 3x380…500V
2 682,13 zł
Newsletter
Chcesz być informowany o promocjach i nowościach w naszym sklepie?
zapisz się   wypisz się
Webmaster - ITB Vega